من نمی دانـم این دلتنگی ,دلتنگی که می گوینـد چیـست
همین حـس مبهـم نفـس گیری
که دامن گیـرمان می شود
وقتی چیـزی را
کسـی را
جایی جـا گذاشته ایم
همان دلتنگـی ست!؟

"مهدیه لطیفی "

/ 1 نظر / 23 بازدید
کوروش

با آهنگ های تازه ی فرزاد فرزین به روز هستم