# شعر
  بــنـد دلــــــم کـه پــاره مـــی شــوددلـــم بــهـانـه ات را مــی گـــیـردهــر چــه مـــی کشم هــم از ســر ایــن بــنـد دلـــم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید