# جملات_عارفانه
  چهار چیز است که نمی توان آن ها را بازگرداند: سنگ  .........       پس از رها شدن  حرف  ..........              پس از گفتن موقعیت   .......... پس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
                                            چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی یعنی همان روزهاییکه زود گذشتن آن را آرزو می کنیم. 
/ 1 نظر / 13 بازدید