# جملات_زیبا
قطارْ دوور می‌شود ایستگاهْ دوورتَر. من می‌روم یا تو، مهم نیست مهمْ قطار است که دوور می‌شود! "رضا کاظمی"
/ 0 نظر / 16 بازدید
وقتی تو نیستیزنده‌گی تعطیل می‌شود.کاش می‌شد زودتر بیایی،روزهای تعطیلواقعا غم انگیزاَند ! " رضا کاظمی "
/ 0 نظر / 13 بازدید
سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم." مارکوس گداویر "
/ 0 نظر / 12 بازدید