# جملات_زیبا
سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم." مارکوس گداویر "
/ 0 نظر / 8 بازدید