# جملات_زیبا
قطارْ دوور می‌شود ایستگاهْ دوورتَر. من می‌روم یا تو، مهم نیست مهمْ قطار است که دوور می‌شود! "رضا کاظمی"
/ 0 نظر / 23 بازدید