گناهانم را دوست دارم!
بیشتر از تمام کارهای خوبی که کرده ام،
می دانی چرا ؟!
آن ها واقعی ترین انتخاب های منند...!

" سید علی صالحی "

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
جنس دوم

کارهای خوب انتخاب ما نیستند انتخابهای واقعی ما نیستند بلکه انتخاب چهره ی دیگر ماست که میل به خودنمایی دارد زیبا بود

آزاد

خیلی وقتا فکر می کنم شاید رسالت ما همان خطاست از خطای اولیه ابولبشر شروع شد و هنوز ادامه داره پدرم روضه رضوان،به دو گندم بفروخت / ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم.

سلام .....دوست ارجمند.....آپم ومنتظر حضور شما ......[گل][گل][گل][گل].....(پاييزفصل زيبا )

حسرت

چه میشه کرد. گناه اغلب اوقات لذت بخشه...

ويكي از گناه ما عشق است ......كه ما آن را دوست داريم .......زيبا بود .......(پاييزفصل زيبا )