" غربت تمام عالمه وقتی نباشی این گریه ها خیلی کمه وقتی نباشی"
بزرگترین عیب من این بودکه نمی تونستم آدمارو معمولی دوست داشته باشم 
و یا بهتر بگم تو رو معمولی دوست داشته باشم ،
این بزرگترین تفاوت من و تو هم بود ، 
خوب واقعا نمی شد از هیچ کدوم مون خرده گرفت ، 
چون آدم ها خیلی با هم متفاوتند 
شرایط زندگیشون ، نگاه شون به دنیا و و و ..... 
 اون ها رو متفاوت میکنه ، 
هر دومونو به خداوند سپردم به اونی که همیشه میدونه چی خوبه و چی بد؟ .....

دلتنگتـــــــــــــــــــــــــــم .... 

/ 0 نظر / 48 بازدید