در این شهر صدای پای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند طناب دار تو را
 
می بافند، مردمی که صادقانه دروغ می گویند و خالصانه به تو خیانت می کنند،

در این شهر هر چه تنهاتر باشی پیروزتری


برگرفته از مجموعه شعرهای "سید علی صالحی"

/ 0 نظر / 21 بازدید