آنقدر دوستت میدارم که از دور بودنها میترسم
اما ای کاش احساسم را میفهمیدی
و ساده از کنار تنهاییم
چون رهگذری عبور نمیکردی
تو را چه بنامم
... ...عشق دیر یافته
یا
غریبه ای که از من دور است.

" سپیده امینی "

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
آزاد

ای دیر یافته ! بازت نمی نهم

ابی فرجی

زیبا بود لذت بردم

ابی فرجی

زیبا بود لذت بردم