سین ِ من یـکی ست !
تنــها سـاعتـی کـه نبـــودنـت را ،ثــانـیه بـه ثــانـیه بـه رُخ کـشیـد !!

/ 1 نظر / 20 بازدید
آزاد

سلام اومده بودم سری بزنم و چیزی بنویسم شاید . اما لحن کلامت چنان وصف حال من بود که بغض راه بر هر فریادی بسته نمی دانم شاید هم من این روزها بیش از حد حساس و احساساتی هستم بهر حالت مطالب بسیار زیبا و پر معنایی دارید و البته فشرده و دور از دراز گویی در مجالی که بغض و خاطره بدهند حتما برایت خواهم نوشت