" تو رفتی بعد تو حالم، یه حالی مثل مردن بود
      تو هم تنها شدی اما، کجا حالت مثه من بود  "

" بخشی از متن آهنگ تکیه بر باد " 
 "محمد اصفهانی " 

" یادتــــــــــــــــــ هست که نیستــــــــــــــــــــم "