دلشوره تمام لحظاتی را دارم
که دلتنگ می شود دلم ،
و دست هایت دگر ، کنار نمی زنند دلواپسی ام را ...