از انتظار از این همه تکرار خسته‌ام
از گریه روی شانه‌ی دیوار خسته‌ام
از این همه صدا که به‌رغم سکوت تو
در خاطرات مانده تل‌انبار خسته‌ام
یا تو به این ادامه‌ی مکتوم دل‌خوشی
یا من از این غیاب به‌اجبار خسته‌ام
از سطرهای اندک کم حرف پی ببر
که من از اینِ شکایتِ بسیار خسته‌ام
مانند شعرهای قدیمی مرا بخوان:
"ای یار ای یگانه‌ترین یار" خسته‌ام