وقتی تو نیستی
زنده‌گی تعطیل می‌شود.
کاش می‌شد زودتر بیایی،
روزهای تعطیل
واقعا غم انگیزاَند !

" رضا کاظمی "