نمایش تمام شد
پرده را کنار بزن
خودت را می‌خواهم تماشا کنم حالا!

" رضا کاظمی "