تو رفته‌ای
و من از تنهایی
ککَ‌م هم نمی‌گزد دیگر!
حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!

" رضا کاظمی "