هرکجا بروی،
مرا خواهی دید
یک‌شب،
تمامِ شهر را دیوانه‌وار
با خیال ات قدم زده‌اَم.

" رضا کاظمی "