تمامِ شهر تو را می‌خوانند
تنها،
منم که تو را می‌نویسم.

" رضا کاظمی "