شیرین‌ترین گناهِ منی

از تو به خدا هم پناه نمی‌برم!!!

" رضا کاظمی "